Szczegóły ogłoszenia

ZP/12/2021

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1242,4 2021.07.16 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 pdf 91,4 2021.09.07 13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 pdf 73,9 2021.09.07 13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 pdf 72,7 2021.09.13 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 130,4 2021.07.16 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Wzór oferty xls 1066,5 2021.07.16 104
Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia xml 123,9 2021.07.16 55
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej docx 27,4 2021.07.16 50
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 105,0 2021.07.16 52
Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności docx 29,4 2021.07.16 63

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ docx 25,1 2021.09.13 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_cz.1 docx 44,4 2021.08.04 81
Wyjaśnienie treści SWZ_cz.4 docx 80,8 2021.09.07 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Wzór oferty_zmiana w gr.62_10.09.2021 xls 1084,0 2021.09.13 14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 159,9 2021.08.04 47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 pdf 70,3 2021.08.18 29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 pdf 128,6 2021.08.20 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_4 pdf 81,7 2021.08.25 24
SWZ aktualna_02.09.2021 docx 140,2 2021.09.07 18
Wyjaśnienie treści SWZ_cz.2 docx 76,0 2021.08.20 41
Wyjaśnienie treści SWZ_cz.3 docx 171,3 2021.08.25 25
Załącznik nr 1 - Wzór oferty_zm.18.08.2021 xls 1075,0 2021.08.20 18
Załącznik nr 1 - Wzór oferty_zmiana w gr.62_23.08.2021 xls 1076,0 2021.08.25 18
Załącznik nr 1 - Wzór oferty_zmiana w gr.8_02.09.2021 xls 1083,0 2021.09.07 7
Załącznik nr 4 - wzór umowy_zm.02.09.2021 doc 107,0 2021.09.07 9
Załącznik nr 4 - wzór umowy_zm.18.08.2021 doc 106,5 2021.08.20 17

Pobierz wszystkie dokumenty