Szczegóły ogłoszenia

81/2021

"Wykonanie usług serwisowych aparatu MRI ACHIEVA 1,5 T wraz z serwisem klimatyzacji i wentylacji w okresie 36 miesięcy oraz wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego w okresie 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 44,5 2021.07.07 72

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 29,4 2021.07.14 66
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 docx 20,0 2021.08.10 31
Informacja o zmianach (procedura pełna)-3 docx 17,0 2021.08.20 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 73,6 2021.07.07 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2021.07.07 70
Formularz oferty xlsx 60,4 2021.07.07 72
Formularze cenowe xlsx 37,9 2021.07.07 78
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 79,2 2021.07.07 70
Projekt umowy docx 45,4 2021.07.07 68
Projekt umowy-zad. 11 docx 43,5 2021.07.07 68
Umowa powierzenia danych osobowych docx 27,7 2021.07.07 64
Wykaz osób docx 18,6 2021.07.07 68
Wykaz usług docx 18,0 2021.07.07 70
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 228,2 2021.07.07 69
Załącznik nr 5 do SWZ docx 14,5 2021.07.07 67
Załącznik nr 6 - zestawienie podtsawowych czynności doc 33,0 2021.07.07 70
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 35,0 2021.07.07 70

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 19,8 2021.07.14 63
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) 3 doc 19,8 2021.08.20 14
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna)-2 doc 22,6 2021.08.10 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)-2 doc 30,3 2021.08.10 33
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 21,9 2021.08.20 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
6610-informacja docx 11,4 2021.08.16 21
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.08.30 10
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 18,7 2021.08.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty