Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-28/21

"Usługa serwisowania tomografów komputerowych"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,4 2021.07.02 59

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 66,1 2021.07.26 36
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) pdf 64,8 2021.08.03 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia (po zmianie 3) pdf 744,1 2021.07.02 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ pdf 339,0 2021.07.29 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 247,9 2021.08.06 25
Informacja z otwarcia ofert pdf 258,2 2021.08.06 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert pdf 269,1 2021.07.26 39

Pobierz wszystkie dokumenty