Szczegóły ogłoszenia

ZP/15/2021

"Dostawa skanera do aparatu RTG (Detektor) "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,7 2021.06.25 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 92,6 2021.07.21 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna pdf 468,5 2021.06.25 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia docx 36,1 2021.06.25 48
zał. nr 2 - Wzór oferty na dostawy doc 32,3 2021.06.25 37
zał. nr 3 - jedz xml 124,0 2021.06.25 40
zał. nr 4 - projekt umowy doc 78,0 2021.06.25 44
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej doc 27,3 2021.06.25 39
zał. nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2021.06.25 38
zał. nr 7 - Wykaz dostaw doc 23,6 2021.06.25 41
zał. nr 8 - warunki gwarancji i serwisu doc 80,0 2021.06.25 48
zał. nr 9 - oświadczenie o aktualności docx 29,0 2021.06.25 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wyjaśnienia treści SWZ, zmiana SWZ zip 429,3 2021.07.21 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,2 2021.07.28 23
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2021.08.02 28

Pobierz wszystkie dokumenty