Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-159/21

"Dostawa 1 szt. serwera komputerowego dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,5 2021.06.11 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna PO doc 66,9 2021.06.11 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2021.06.11 18
Espd-request KC-zp.272-159-21 xml 138,1 2021.06.11 19
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-159-21 doc 221,5 2021.06.22 1
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.06.11 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-159-21 pdf 306,9 2021.06.25 0
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ - KC-zp.272-159-21 docx 33,3 2021.06.25 0
Wzór formularza oferty doc 33,2 2021.06.11 17
Wzór umowy - dostawy doc 30,8 2021.06.11 16

Pobierz wszystkie dokumenty