Szczegóły ogłoszenia

SzW/6/2021

"Wykonanie systemu parkingowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. "

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,6 2021.06.11 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20-1 pdf 1672,5 2021.06.11 4
SWZ pdf 1086,6 2021.06.11 5
Zalacznik Nr 1b SWZ zip 35119,8 2021.06.11 7
Załącznik nr 1a do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia pdf 596,7 2021.06.11 7
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz - ofertowy docx 116,9 2021.06.11 4
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wykaz dostaw doc 86,5 2021.06.11 4
Załącznik Nr 4 do SWZ - PPU pdf 373,0 2021.06.11 4
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy doc 78,5 2021.06.11 4
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności doc 79,0 2021.06.11 4
Załącznik Nr 7 do SWZ - Formularz JEDZ doc 990,0 2021.06.11 4

Pobierz wszystkie dokumenty