Szczegóły ogłoszenia

KA-2/025/2021

"Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE PK ul.Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj i instalacja klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-19) WIŚiE ul.Warszawska 24 Kraków""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pdf 95,7 2021.06.11 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 228,5 2021.06.11 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 2007,9 2021.06.11 33
Formularz ofertowy docx 28,2 2021.06.11 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2021.06.11 15
Projekt umowy doc 635,5 2021.06.11 20
Wykaz osób doc 40,5 2021.06.11 12
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2021.06.11 14
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów docx 25,9 2021.06.11 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2021. pdf 36,4 2021.06.14 22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.06.2021. pdf 36,2 2021.06.25 2
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 21,6 2021.06.25 2

Pobierz wszystkie dokumenty