Szczegóły ogłoszenia

KA-2/026/2021

"Przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku CZ-F (17-3), Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku CZ-F (10-3) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WIL, al. Jana Pawła II, Kraków"."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 104,1 2021.06.10 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 454,3 2021.06.10 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 69,0 2021.06.10 3
Opis przedmiotu zamówienia zip 5029,7 2021.06.10 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2021.06.10 3
Projekt umowy pdf 944,3 2021.06.10 3
Wykaz osób doc 36,0 2021.06.10 2
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2021.06.10 2
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 25,9 2021.06.10 2

Pobierz wszystkie dokumenty