Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-192/21

"usługa tłumaczenia pisemnego i korekta tekstów w języku angielskim z obszaru nauki, badań naukowych i edukacji dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH - KC-zp.272-192/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,8 2021.06.10 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 74,3 2021.06.10 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (1) docx 24,6 2021.06.10 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,4 2021.06.10 6
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,0 2021.06.10 6
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (1) docx 21,3 2021.06.10 6
Wykaz zrealizowanych usług docx 18,1 2021.06.10 6
Wzór formularza oferty - usługi docx 26,2 2021.06.10 6
Wzór umowy - usługi docx 26,1 2021.06.10 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,7 2021.06.10 6

Pobierz wszystkie dokumenty