Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-205/21

"usługa wykonania filmu promocyjnego projektu SYPIN - KC-zp.272-205/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96,9 2021.06.10 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 68,0 2021.06.10 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (1) docx 24,5 2021.06.10 3
Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 29,7 2021.06.10 3
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.06.10 3
Wykaz zrealizowanych usług docx 17,8 2021.06.10 4
Wzór formularza oferty - usługi docx 26,5 2021.06.10 4
Wzór umowy - usługi doc 86,5 2021.06.10 4
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2021.06.10 4

Pobierz wszystkie dokumenty