Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/21

"Wykonanie usługi w zakresie: przeprowadzenia pomiarów drgań i wstępnej analizy eksperymentalnej sygnałów na urządzeniu wbudowanym KC-zp.272-210/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 99,7 2021.06.09 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 67,2 2021.06.09 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (1) doc 34,0 2021.06.09 14
Oświadczenie podmiotu trzeciego (1) doc 45,5 2021.06.09 14
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (1) doc 45,0 2021.06.09 14
wykaz_osób (1) doc 44,0 2021.06.09 15
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,8 2021.06.09 14
wzór umowy - załącznik nr 4 docx 30,4 2021.06.09 15
wzór umowy - załącznik nr 4a docx 30,7 2021.06.09 13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (1) docx 26,4 2021.06.09 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 27,5 2021.06.17 6
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2021.06.17 3

Pobierz wszystkie dokumenty