Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-167/21

"Usługa składu komputerowego i komputerowego opracowania rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią powyżej 65% objętości książki, wraz z przygotowaniem plików do druku - Kc-zp.272-167/21."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 118,9 2021.06.09 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 75,3 2021.06.09 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,0 2021.06.17 3
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.06.09 12
Wykaz zrealizowanych usług doc 20,6 2021.06.09 14
Wzór formularza oferty doc 26,5 2021.06.09 13
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,1 2021.06.09 13
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 25,7 2021.06.09 13
Wzór umowy - usługi doc 30,3 2021.06.09 14
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 26,3 2021.06.09 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2021.06.17 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 134,0 2021.06.17 3
Próbka A1 pdf 6384,8 2021.06.09 14
Próbka A2 pdf 1101,9 2021.06.09 13
Próbka B1 docx 183,1 2021.06.09 13
Próbka B2 docx 736,2 2021.06.09 13

Pobierz wszystkie dokumenty