Szczegóły ogłoszenia

ZP/703/U/21

"Przygotowanie, dostarczenie, wydanie wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla uczestników półkolonii w ramach projektu "Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 106,6 2021.06.09 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 97,6 2021.06.09 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty doc 111,5 2021.06.09 4
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia Wykonawca docx 52,1 2021.06.09 3
Załącznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia pdf 655,2 2021.06.09 11
Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy doc 160,5 2021.06.09 3

Pobierz wszystkie dokumenty