Szczegóły ogłoszenia

GZK-271/2/2021

"Odbiór i transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Łapanów"

Gmina Łapanów

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,6 2021.06.09 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,4 2021.06.09 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczace przynaleznosci do grupy kapitalowej doc 47,0 2021.06.09 2
Formularz oferty doc 50,0 2021.06.09 2
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,0 2021.06.09 2
Projekt umowy doc 142,5 2021.06.09 2
Szczegolowy opis zamowienia doc 38,5 2021.06.09 1
Wykaz uslug doc 35,5 2021.06.09 2
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,5 2021.06.09 2

Pobierz wszystkie dokumenty