Szczegóły ogłoszenia

KA-2/022/2021

"Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WM al. Jana Pawła II, Kraków "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pdf 88,6 2021.06.09 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 228,5 2021.06.09 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Bud_BCDE - koszt. budowlanka.PRZEDMIAR xlsx 73,0 2021.06.11 0
Bud_BCDE - koszt. inst.elektryczne.PRZEDMIAR xlsx 15,8 2021.06.11 5
Bud_BCDE - koszt. inst.sanitarne.PRZEDMIAR xlsx 21,4 2021.06.11 0
Bud_BCDE - koszt. wentylacja oddymiająca.PRZEDMIAR xlsx 26,2 2021.06.11 2
dostosowanie p.poz.Cz.(B+C+D+E) zip 36178,9 2021.06.09 59
Formularz ofertowy doc 64,0 2021.06.09 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,2 2021.06.09 6
Projekt umowy doc 547,5 2021.06.09 6
Wykaz osób doc 35,0 2021.06.09 6
Wykaz robót budowlanych doc 43,0 2021.06.09 5
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,1 2021.06.09 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 11.06.2021. doc 21,4 2021.06.11 5

Pobierz wszystkie dokumenty