Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-254/21

"Remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-254/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,9 2021.06.08 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,2 2021.06.08 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.06.08 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 59,0 2021.06.08 17
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2021.06.08 20
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 62,5 2021.06.08 15
Wzór formularza oferty doc 27,8 2021.06.08 20
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 65,5 2021.06.08 17
Wzór umowy docx 79,4 2021.06.08 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 55,0 2021.06.08 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści - zmiana SWZ doc 170,0 2021.06.16 16
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 158,0 2021.06.17 11
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 157,0 2021.06.17 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.06.23 14
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2021.06.23 26

Pobierz wszystkie dokumenty