Szczegóły ogłoszenia

KA-2/016/2021

"Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 139,0 2021.06.07 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 824,4 2021.06.07 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2021.06.07 8
Formularz ofertowy doc 840,0 2021.06.07 8
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 152,5 2021.06.07 9
Projekt umowy pdf 622,4 2021.06.07 9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz 1 zip 11506,9 2021.06.07 12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW1 zip 15314,4 2021.06.07 11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW2 zip 6374,6 2021.06.07 9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW3 zip 12167,4 2021.06.07 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW4 zip 16403,9 2021.06.07 7
Wykaz dostaw doc 21,2 2021.06.07 8
Wykaz osób doc 36,5 2021.06.07 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,1 2021.06.07 8

Pobierz wszystkie dokumenty