Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-182/21

"Dostawa 3 szt. mieszadeł magnetycznych dla WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,4 2021.06.07 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,8 2021.06.07 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2021.06.07 24
Espd-request - KC-zp.272-182-21 xml 138,1 2021.06.07 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,1 2021.06.07 21
Wzór formularza oferty doc 31,0 2021.06.07 25
Wzór umowy - dostawy doc 30,3 2021.06.07 22

Pobierz wszystkie dokumenty