Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-95/21

"Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiIP- KC-zp.272-95/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,3 2021.06.04 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_uproszczona docx 73,5 2021.06.04 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 22,7 2021.06.04 4
Wzór umowy - dostawy docx 36,3 2021.06.04 5
Wzór_formularza_oferty docx 27,3 2021.06.04 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (6) xml 245,6 2021.06.04 4
espd-request pdf pdf 80,2 2021.06.04 4

Pobierz wszystkie dokumenty