Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-231/21

"dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej - KC-zp.272-231/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 82,9 2021.06.02 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 168,1 2021.06.02 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 26,5 2021.06.02 9
Wzór formularza oferty docx 137,1 2021.06.02 10
Wzór umowy - dostawy docx 143,2 2021.06.02 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.06.10 1
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2021.06.10 2

Pobierz wszystkie dokumenty