Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/10/2021

"Usługi cateringu dla uczestników projektu MEN Aktywny powrót do szkoły WF z AWF realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im . Bronisława Czecha w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 103,5 2021.06.02 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,7 2021.06.02 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.06.02 21
Formularz oferty docx 16,6 2021.06.02 20
opis przedmiotu zamówienia catering docx 213,0 2021.06.02 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2021.06.02 26
projekt umowy docx 239,7 2021.06.02 21
wykaz usług doc 37,5 2021.06.02 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2021.06.02 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2021.06.10 9

Pobierz wszystkie dokumenty