Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-05/21

"Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 154,4 2021.06.02 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 50,8 2021.06.10 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 163,7 2021.06.02 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 112,0 2021.06.02 15
Projekt umowy docx 127,8 2021.06.02 15
Wykaz dostaw lub usług docx 111,4 2021.06.02 15
Wykaz osób docx 114,3 2021.06.02 17
Wzór formularza oferty docx 123,3 2021.06.02 18
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 110,1 2021.06.02 10
Zadanie 1 Kaizen docx 111,9 2021.06.02 16
Zadanie 2 Lean Management docx 111,4 2021.06.02 12
Zadanie 3 Praca z trudnym studentem docx 111,3 2021.06.02 16
Zadanie 4 Sporzadzanie aktow docx 111,2 2021.06.02 11
Zadanie 5 Sprawozdawczosc w systemie POLon docx 111,9 2021.06.02 10
Zadanie 6 Zasady gospodarki finansowej docx 111,6 2021.06.02 14
Zadanie 7 Zamówienia publiczne docx 112,2 2021.06.02 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 133,1 2021.06.10 4

Pobierz wszystkie dokumenty