Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-247/21

"Remont korytarzy w poziomie I piętra pawilonów C-1 i C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 102,7 2021.06.02 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 80,2 2021.06.02 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.06.02 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 59,0 2021.06.02 12
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2021.06.02 13
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 62,5 2021.06.02 11
Wzór formularza oferty doc 28,0 2021.06.02 13
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 65,5 2021.06.02 11
Wzór umowy docx 84,5 2021.06.02 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 55,0 2021.06.02 12

Pobierz wszystkie dokumenty