Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.13.2021

"Modernizacja szkoły podstawowej - nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania