Szczegóły ogłoszenia

FER.271.9.2021

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 151,8 2021.06.01 8

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu-zmiana1 pdf 36,0 2021.06.01 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 57,9 2021.06.01 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 19,5 2021.06.11 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
STWiORB po zmianie pdf 5908,4 2021.06.11 1

Pobierz wszystkie dokumenty