Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-245/21

"Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-245/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 106,2 2021.05.31 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 35,2 2021.06.11 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 535,0 2021.05.31 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.05.31 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 58,5 2021.05.31 31
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2021.05.31 28
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 62,5 2021.05.31 30
Rewizja uwagi do dokumentacji technicznej i SWZ_TERMO_D-13 pdf 86,4 2021.05.31 31
Wzór formularza oferty doc 75,4 2021.05.31 27
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 65,5 2021.05.31 27
wzór umowy doc 458,5 2021.05.31 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 55,0 2021.05.31 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 250,5 2021.06.11 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 246,0 2021.06.11 43
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 249,0 2021.06.08 40
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)_2 doc 162,3 2021.06.10 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.06.16 38
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2021.06.16 41
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 252,5 2021.06.11 31

Pobierz wszystkie dokumenty