Szczegóły ogłoszenia

GZK-271/1/2021

"Odbiór i transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego oraz skratek z terenu oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Łapanów"

Gmina Łapanów

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,4 2021.05.31 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2021.05.31 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczace przynaleznosci do grupy kapitalowej doc 47,0 2021.05.31 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,5 2021.05.31 5
Projekt umowy doc 142,5 2021.05.31 5
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 38,0 2021.05.31 6
Wykaz uslug doc 35,5 2021.05.31 4
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,5 2021.05.31 5

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 29,0 2021.06.04 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Obowiązujący Formularz oferty doc 50,0 2021.06.04 1

Pobierz wszystkie dokumenty