Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.9.2021

"Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Brak dokumentów do pobrania