Szczegóły ogłoszenia

ZP/1830/D/21

"Dostawa czterech profesjonalnych kamer do studia telewizyjnego WNPiD wraz z akcesoriami"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,9 2021.05.28 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 120,4 2021.05.28 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 41,9 2021.05.28 5
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,2 2021.05.28 6
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 66,1 2021.05.28 5
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 58,4 2021.05.28 10
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 90,0 2021.05.28 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 54,5 2021.06.09 3

Pobierz wszystkie dokumenty