Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-174/21

"Dostawa serwera dla WIMiIP - KC-zp. 272-174/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 21,1 2021.05.28 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 65,8 2021.06.02 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna_ docx 73,1 2021.05.28 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.05.28 23
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 67,8 2021.05.28 23
Wzór formularza oferty docx 31,3 2021.05.28 32
Wzór umowy - dostawy docx 35,0 2021.05.28 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 10,7 2021.06.02 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2021.05.28 26
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2021.06.23 5
Informacja z otwarcia ofert doc 8,2 2021.06.23 4
Informacja_o_zmianie_ogłoszenia docx 268,3 2021.05.28 26

Pobierz wszystkie dokumenty