Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-225/21

"usługa cateringowa na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej - KC-zp.272-225/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamowieniu pdf 92,5 2021.05.28 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 75,5 2021.05.28 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 34,5 2021.05.28 8
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.05.28 9
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.05.28 8
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,5 2021.05.28 8
Wzór formularza oferty - usługi docx 26,9 2021.05.28 8
Wzór umowy - usługi doc 73,5 2021.05.28 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,7 2021.05.28 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.06.08 1
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2021.06.08 2

Pobierz wszystkie dokumenty