Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-18/21

"Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08."

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówienie pdf 128,9 2021.05.28 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Modyfikacja SWZ PDF 1902,8 2021.06.25 0
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 85,1 2021.06.25 0
Powiadomienie o zmianie SWZ PDF 594,6 2021.05.31 52
SWZ pdf 703,3 2021.05.28 50
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz oferty doc 93,0 2021.05.28 39
Załącznik nr 10 do SWZ -wzór - wykaz osób doc 39,0 2021.05.28 28
Załącznik Nr 11 do SWZ- wykaz pojazdów docx 25,0 2021.05.28 24
Załącznik nr 12 do SWZ - Umowa powierzenia danych osobowych pdf 206,0 2021.05.28 28
Załącznik nr 13 do SWZ -PJŻ-02 pdf 292,7 2021.05.28 31
Załącznik nr 14 do SWZ -PJŻ-03 pdf 297,0 2021.05.28 27
Załącznik nr 15 do SWZ - Protokół_reklamacyjny pdf 84,1 2021.05.28 26
Załącznik nr 16 do SWZ- ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PROJEKTU TECHNOLOGII GASTRON pdf 238,5 2021.05.28 29
Załącznik nr 17 do SWZ - Dokumentacja kuchnia zip 19513,7 2021.05.28 29
Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostaw docx 56,7 2021.05.28 38
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz i charakterystyka diet docx 1396,0 2021.05.28 27
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy docx 29,0 2021.05.28 29
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw doc 32,0 2021.05.28 30
Załącznik nr 6 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy pdf 470,5 2021.05.28 31
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa użyczenia pdf 130,8 2021.05.28 29
Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa najmu pdf 127,2 2021.05.28 27
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór - wykaz usług doc 32,5 2021.05.28 27
Załącznika nr 2b do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchenny doc 40,0 2021.05.28 28
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz II modyfikacja SWZ PDF 621,4 2021.06.25 0
Zmodyfikowane _SWZ PDF 1172,1 2021.05.31 41

Pobierz wszystkie dokumenty