Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-227/21

"przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 4 osób "Funkcjonalność i obsługa oprogramowania ProCAST" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-227/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 94,4 2021.05.27 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 305,3 2021.05.27 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 272,5 2021.05.27 8
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 280,0 2021.05.27 8
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 278,5 2021.05.27 9
Wykaz zrealizowanych usług doc 270,0 2021.05.27 8
wykaz_osób doc 270,0 2021.05.27 9
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,7 2021.05.27 9
Wzór umowy - usługi docx 264,1 2021.05.27 10
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych (1) docx 182,0 2021.05.27 8
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,8 2021.05.27 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,1 2021.06.08 0
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2021.06.08 2
Ogłoszenie o zmianie pdf 36,8 2021.05.28 7

Pobierz wszystkie dokumenty