Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.40.2021

"Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie"

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania