Szczegóły ogłoszenia

ZSP.ZP.261.7.2021

"Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzęt jałowy dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o"

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania