Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-217/21

"Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-217/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu (1) pdf 97,3 2021.05.24 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 81,0 2021.05.24 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 51,7 2021.05.24 19
Wzór formularza oferty docx 58,4 2021.05.24 17
Wzór umowy - dostawy docx 61,2 2021.05.24 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania oraz Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 218,7 2021.06.02 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2021.06.09 2
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,9 2021.06.09 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,3 2021.06.02 13

Pobierz wszystkie dokumenty