Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-156/21

"dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym - KC-zp.272-156/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie o zamówieniu (1) pdf 88,5 2021.05.24 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 55,1 2021.05.24 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 26,9 2021.05.24 12
Wzór formularza oferty docx 28,4 2021.05.24 14
Wzór umowy - dostawy docx 31,3 2021.05.24 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.06.07 3
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2021.06.07 4

Pobierz wszystkie dokumenty