Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-173/21

"dostawa wyposażenia organizacji WRSS WIEiT - sprzęt fotograficzny - KC-zp.272-173/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 87,2 2021.05.24 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 58,6 2021.05.24 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,1 2021.05.24 16
Wzór formularza oferty docx 28,8 2021.05.24 16
Wzór umowy - dostawy docx 30,5 2021.05.24 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.06.07 2
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2021.06.07 1

Pobierz wszystkie dokumenty