Szczegóły ogłoszenia

44/2021

"dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 24,8 2021.05.21 25

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 17,2 2021.06.07 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,5 2021.05.21 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.05.21 15
Formularz ofertowy xls 42,5 2021.05.21 35
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2021.05.21 15
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 63,5 2021.05.21 16
Projekt_umowy doc 1118,5 2021.05.21 17
Protokół przyjęcia sprzętu doc 54,5 2021.05.21 16
Wykaz dostaw doc 33,5 2021.05.21 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,3 2021.05.21 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,2 2021.06.07 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 20,4 2021.06.07 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
schemat stropu nad piętrem VII - rys. nr 1 pdf 252,5 2021.05.21 16
Specyfikacja techniczna kolumny endoskopowe - aktualna docx 37,1 2021.06.07 4
Specyfikacja techniczna myjnia endoskopowa - aktualna docx 36,6 2021.06.07 3
zbrojenie plyt kanalowych - rys. nr 2 jpg 4322,3 2021.05.21 14

Pobierz wszystkie dokumenty