Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2021

"Usługa dowozu i odwozu do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej "

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,7 2021.05.20 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 311,0 2021.05.20 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 168,6 2021.05.20 11
Formularz oferty doc 189,0 2021.05.20 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 97,0 2021.05.20 13
Projekt umowy doc 309,5 2021.05.20 14
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 65,8 2021.05.20 17
Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Wykaz pojazdów doc 175,0 2021.05.20 13
Wykaz osób doc 183,0 2021.05.20 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 67,0 2021.05.20 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 162,2 2021.05.28 11
Informacja z otwarcia ofert doc 163,4 2021.05.28 17

Pobierz wszystkie dokumenty