Szczegóły ogłoszenia

CRZP/58/2021/AZP

"Szkolenia dla doktorantów - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00059493.01 pdf 54,3 2021.05.20 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 95,1 2021.05.20 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty docx 272,2 2021.05.20 17
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2021.05.20 17
3_wzór umowy docx 37,6 2021.05.20 17
4_wykaz usług docx 16,4 2021.05.20 18
5_oświadczenie do umów cywilnoprawnych docx 17,9 2021.05.20 20
6_wzór rachunku docx 15,6 2021.05.20 16

Pobierz wszystkie dokumenty