Szczegóły ogłoszenia

KA-2/023/2021

"Remont pomieszczenia nr 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3 ( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków, w formule "zaprojektuj i wykonaj"."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,1 2021.05.19 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 217,5 2021.05.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 28,2 2021.05.19 31
Opis przedmiotu zamówienia zip 58009,8 2021.05.19 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2021.05.19 40
Projekt umowy doc 644,0 2021.05.19 36
Wykaz osób doc 37,5 2021.05.19 25
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2021.05.19 29
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów docx 25,9 2021.05.19 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 pdf 585,2 2021.05.26 31
Wyjaśnienie treści SWZ -2 pdf 280,2 2021.05.31 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 136,5 2021.06.07 14
Informacja z otwarcia ofert pdf 288,5 2021.06.07 17

Pobierz wszystkie dokumenty