Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2021

"Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 117,5 2021.05.19 58

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Ogloszenie o zmianie ogloszenia docx 27,5 2021.05.26 34
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 41,9 2021.05.25 27
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 47,7 2021.06.01 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2021.05.19 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,0 2021.05.19 30
Formularz oferty doc 60,0 2021.05.19 46
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 34,5 2021.05.19 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,3 2021.05.19 35
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę docx 24,2 2021.05.19 34
Projekt umowy doc 193,5 2021.05.19 44
Przedmiar robót docx 17,8 2021.05.19 58
STWIORB docx 227,1 2021.05.19 35
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2021.05.19 47
Wykaz dróg docx 50,2 2021.05.19 61
Wykaz osób doc 42,0 2021.05.19 39
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2021.05.19 32

Zmiany specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,2 2021.06.01 19
2. Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,4 2021.06.01 21
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 3 doc 21,9 2021.06.04 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2021.06.09 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura uproszczona) doc 17,7 2021.06.01 41

Pobierz wszystkie dokumenty