Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/06/2021

"Wymiana okien PCV na nowe aluminiowe w salach wykładowych w Zespole Pomieszczeń Naukowo - Dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie."

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 123,5 2021.05.18 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,4 2021.05.18 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2021.05.18 17
Opis przedmiotu zamówienia okna ZPND -2021 doc 42,5 2021.05.18 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,6 2021.05.18 22
PROJEKT UMOWY doc 162,5 2021.05.18 18
Specyfikacja techiczna -ZPND -2021 - wymiana okien pdf 472,8 2021.05.18 23
wykaz robót docx 18,4 2021.05.18 25
Wzór oferty na roboty budowlane docx 32,5 2021.05.18 27
ZESTAWIENIE OKIEN pdf 368,0 2021.05.18 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2021.05.18 18
ZPND wymiana okien -2021 -przedmiar pdf 311,8 2021.05.18 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,8 2021.05.20 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 3966,2 2021.05.28 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2021.06.02 9

Pobierz wszystkie dokumenty