Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.4.2021

"Przebudowa boiska wraz z nadbudową i przebudową budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturą towarzysząca - ETAP I - przebudowa i nadbudowa budynku szatniowego"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 50,6 2021.05.18 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 81,4 2021.05.18 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 67,0 2021.05.18 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,5 2021.05.18 16
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 45,5 2021.05.18 15
wykaz osób doc 50,0 2021.05.18 15
Wykaz robót budowlanych doc 58,0 2021.05.18 16
Wzór oferty na roboty budowlane doc 77,5 2021.05.18 19
Wzór umowy na roboty budowlane doc 179,0 2021.05.18 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 55,0 2021.05.18 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A_01 rzut parteru pdf 450,1 2021.05.18 13
A_02 rzut piętra pdf 417,5 2021.05.18 14
A_03 rzut dachu pdf 418,4 2021.05.18 16
A_04 rzut sufitów pdf 369,0 2021.05.18 16
A_05 przekrój A-A i B-B pdf 352,4 2021.05.18 14
A_06 elewacje pdf 271,0 2021.05.18 17
A_07 zestawienie stolarki pdf 247,6 2021.05.18 15
E_01 zewnętrzne instalacje elektryczne pdf 706,4 2021.05.18 14
E_02 rzut parteru- instalacje elektryczne pdf 508,9 2021.05.18 15
E_03 frzut piętra- instalacje elektryczne pdf 493,2 2021.05.18 15
E_04 rzut dachu- instalacja odgromowa pdf 519,8 2021.05.18 16
Instalacje elektryczne OPIS pdf 2244,8 2021.05.18 16
Instalacje sanitarne, wodne, c.o. zestawienie materiał pdf 239,4 2021.05.18 13
Instalacje sanitawne, wodne, c.o. OPIS TECHNICZNY pdf 598,1 2021.05.18 16
IS_01 rzut parteru, rzut piętra- instalacja WOD. -KAN. pdf 238,2 2021.05.18 14
IS_02 rzut parteru instalacja C.O pdf 303,3 2021.05.18 16
IS_03 rzut piętra- instalacja C.O pdf 300,4 2021.05.18 15
IS_04 rozwiniecie- instalacja wody zimnej i c.w.u pdf 278,8 2021.05.18 13
IS_05 rozwiniecie- instalacja centralnego ogrzewania pdf 250,3 2021.05.18 14
IS_06 rozwiniecie- instalacja kanalizacji pdf 219,1 2021.05.18 15
I_01 inwentaryzacja rzut i przekrój pdf 219,7 2021.05.18 15
K_01 rzut fundamentów pdf 371,6 2021.05.18 14
K_02 rzut parteru pdf 389,3 2021.05.18 19
K_03 rzut stropu nad parterem pdf 333,9 2021.05.18 15
K_03A schemat zbrojenia dolnego płyty stropowej pdf 269,4 2021.05.18 15
K_03B schemat zbrojenia górnego płyty stropowej pdf 272,1 2021.05.18 14
K_04 rzut piętra pdf 306,7 2021.05.18 15
K_05 rzut konstrukcji dachu pdf 374,8 2021.05.18 14
K_06 rzut fundamentów- zadaszenia trybun pdf 315,9 2021.05.18 14
K_07 rzut konstrukcji dachu- zadaszenia trybun pdf 303,0 2021.05.18 13
Opis techniczny KONSTRUKCJA_Psary boisko_CAŁOŚĆ pdf 1027,8 2021.05.18 16
projekt budowlany - opis pdf 181,9 2021.05.18 14
Przedmiar robót pdf 203,5 2021.05.18 18
STR_TYT_Psary boisko pdf 36,4 2021.05.18 13
STWiORB cz. 1 pdf 2936,6 2021.05.18 15
STWiORB cz. 2 pdf 1483,1 2021.05.18 15
STWiORB spis tresci pdf 28,2 2021.05.18 13
STWiORB strona tytułowa pdf 148,1 2021.05.18 15
warunki ochrony ppoz - boisko pdf 47,8 2021.05.18 16
wizualizacja W2 png 4058,6 2021.05.18 18
W_01 wyburzenia i zamurowania ściany pdf 262,5 2021.05.18 13
W_01_wentylacja pdf 267,2 2021.05.18 13
Z_01 zagospodarowanie terenu pdf 570,8 2021.05.18 18

Pobierz wszystkie dokumenty