Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.2.2021

"Wykonanie 4 pomieszczeń WC wraz z WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Strażaka w Gnojniku."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,2 2021.05.17 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 61,7 2021.05.17 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,0 2021.05.17 24
Formularz oferty doc 66,5 2021.05.17 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2021.05.17 19
Projekt umowy doc 189,0 2021.05.17 31
Przedmiar robót pdf 212,7 2021.05.17 36
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2021.05.17 26
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22,6 2021.05.17 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,1 2021.06.02 10
Informacja z otwarcia ofert doc 18,0 2021.06.02 21

Pobierz wszystkie dokumenty