Szczegóły ogłoszenia

ZP/1/2021

"Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 156,5 2021.05.14 266

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 104,9 2021.07.01 123
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 97,8 2021.07.14 121
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 pdf 80,6 2021.08.27 31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 8 pdf 71,8 2021.09.01 34
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 9 pdf 71,0 2021.09.08 35
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr_4 pdf 82,1 2021.07.30 84
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr_5 pdf 81,3 2021.08.10 74
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr_6 pdf 94,3 2021.08.23 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna docx 82,8 2021.05.14 201

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ docx 27,1 2021.08.10 73
Powiadomienie o zmianach SWZ (aktualna SWZ i wzór oferty) zip 144,2 2021.08.27 36
powiadomienie o zmianach SWZ (aktualna SWZ) 7z 105,9 2021.08.23 35
powiadomienie o zmianach SWZ (projekt umowy) zip 89,0 2021.09.08 18
wyjasnienie treści SWZ_nr_3, zmiana treści SWZ zip 682,4 2021.07.30 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 103,9 2021.07.01 161
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 doc 23,4 2021.09.02 26
Wyjaśnienie treści SWZ_nr_2 zip 16389,8 2021.07.14 153
Wyjaśnienie treści SWZ_nr_4 docx 22,1 2021.08.23 57
Wyjaśnienie treści SWZ_nr_5_uzupełnienie zip 11811,0 2021.08.30 45

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie pdf 379,0 2021.05.26 189
Powiadomienie Wykonawców o wniesieniu odwołania docx 24,3 2021.05.26 191

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2021.09.15 37
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2021.09.15 44
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,1 2021.06.14 207
zał. 1 - informacja MPEC pdf 505,8 2021.07.01 87
zał. 2 - aparat rtg pdf 3343,6 2021.07.01 99
zał. 3 - aparaty rtg pdf 4956,3 2021.07.01 80
zał. 4 - tomograf pdf 3286,0 2021.07.01 95
zał. 5 - tomograf pdf 4471,3 2021.07.01 98
zał. 6 - pawilony szpitalne - oznaczenia pdf 550,7 2021.07.01 104

Pobierz wszystkie dokumenty