Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2021

"Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcję aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 133,3 2021.05.13 74

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,5 2021.05.27 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 304,5 2021.05.13 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2021.05.13 46
Formularz oferty doc 141,5 2021.05.13 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 142,0 2021.05.13 49
Program Funkcjonalno - Użytkowy pdf 2224,6 2021.05.13 77
Projekt umowy doc 343,0 2021.05.13 54
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 128,0 2021.05.13 61
Wykaz robót budowlanych doc 117,0 2021.05.13 42
Wykaz osób doc 131,0 2021.05.13 45
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,7 2021.05.13 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 97,2 2021.05.25 26
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 98,7 2021.05.25 31
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 3 doc 98,4 2021.05.27 34

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty