Szczegóły ogłoszenia

50/2021

"Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 46,0 2021.05.05 63

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 27,6 2021.06.02 22
Informacja o zmianach (procedura pełna) 2 doc 29,2 2021.06.11 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,0 2021.05.05 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.05.05 49
Formularz oferty xlsx 58,9 2021.05.05 58
Formularze cenowe xlsx 46,5 2021.05.05 76
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,2 2021.05.05 47
Projekt umowy docx 44,3 2021.05.05 54
Umowa powierzenia docx 27,6 2021.05.05 51
Wykaz osób docx 18,5 2021.05.05 47
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 228,2 2021.05.05 57
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 35,0 2021.05.05 53

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 19,9 2021.06.02 22
Powiadomienie o zmianach SWZ 2 doc 19,7 2021.06.11 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 24,0 2021.06.02 22
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 20,4 2021.06.11 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja docx 19,4 2021.06.08 12
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2021.06.18 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,7 2021.06.18 4

Pobierz wszystkie dokumenty