Szczegóły ogłoszenia

41/2021

"Wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 47,4 2021.05.05 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,4 2021.05.05 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.05.05 43
Formularz oferty xlsx 59,9 2021.05.05 53
Formularze cenowe xlsx 46,0 2021.05.05 59
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,2 2021.05.05 46
Projekt umowy docx 45,0 2021.05.05 48
Wykaz osób docx 18,5 2021.05.05 42
Wykaz usług docx 17,9 2021.05.05 43
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 228,2 2021.05.05 51
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 35,0 2021.05.05 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,3 2021.05.18 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2021.06.08 4
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,2 2021.06.08 4

Pobierz wszystkie dokumenty